İş Güvenliği Profesyonelleri Bundan Böyle Belgelerini isgkatip Üzerinden Alacaklar

//İş Güvenliği Profesyonelleri Bundan Böyle Belgelerini isgkatip Üzerinden Alacaklar

İş Güvenliği Profesyonelleri Bundan Böyle Belgelerini isgkatip Üzerinden Alacaklar

İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmelerine ilişkin; 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 28 nci maddesinde: “İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi MADDE 28/A (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. İşyeri hekimlerinin belgelendirilmelerine ilişkin; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 35/A maddesinde: “İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi MADDE 35/A –(Ek:RG-18/12/2014-29209) (1) İşyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.” hükmü ve aynı yönetmelikte Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesine ilişkin; “Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi MADDE 35/B – (Ek:RG-18/12/2014-29209) (1) Diğer sağlık personeli belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce belgelendirme işlemleri elektronik ortamda yapılmaya başlanmış ve hali hazırda belge sahibi kişilerin belgeleri İSG-KATİP üzerinden e-imzalı olarak düzenlenmiştir. Anılan belge türlerinden herhangi birine sahip olmaya hak kazanan adayların belgeleri herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın elektronik ortamda düzenlenecek olup elektronik belgenizin görüntülenebilmesi için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

2017-08-04T13:00:23+00:00 Categories: Haberler|Tags: , |