İş Güvenliğinde 6 Aylık Af Maddesi Tasarıdan Çıkarıldı

ÇIKARILAN MADDELER Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, işle ilgili güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması halinde, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmasına ilişkin madde ile 6 ay içinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük idari para cezası uygulanmamasına yönelik düzenlemeler tasarıdan çıkarıldı. TBMM Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 7 maddesi kabul edildi, 2 maddesi metinden çıkarıldı. Kabul edilen maddelere göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere Devamını Oku …

OSGB ile Secretcv Protokol İmzaladılar

secretcv Secretcv.com doğru işe doğru insan felsefesinden yola çıkarak firmalar ve iş arayanları en doğru şekliyle buluşturmayı hedeflemektedir. Kullandığı teknolojisi ile firmalara, en doğru adaya ulaşmakta zaman, emek ve dolayısıyla tasarruf sağlamaktadır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli gibi nitelikli personel bulmada sektörümüz ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu bilmekteyiz. Bu gereksinimden yola çıkarak eleman bulmadan geniş bir cv havuzuna sahip olan Secretcv ile OSGBDER 19.03.2015 tarihinde protokol imzalamıştır. Protokole göre OSGBDER üyesi olan firmalar avantajlı fiyatlardan ilan verme hakkına kavuşacaklardır. Dernek üyesi olmayan OSGB lerin derneğe üye olduktan sonra burayı tıklayarak ilanlarını verebilirler. Dernek üyesi olmayan OSGB ler burayı tıklayarak üyelik formunu doldurabilirler. Ayrıntılı Bilgi için 0 Devamını Oku …

İnsan Kaynakları Profesyonelleriyle Buluşmaya Hazırmısınız?

OSGBDER den Bir İlk OSGBDER Türkiye’de ilk kez İnsan Kaynakları Profesyonellerini İş Güvenliği Profesyonelleriyle buluşturuyor. Hannower Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. nin girişimleriyle 2016 yılında Türkiye de yapılacak olan İnsan Kaynakları Yönetimi İhtisas Fuarında OSGBDER in katkılarıyla Türkiye nin önemli OSGB firmaları İnsan Kaynakları Yöneticileriyle bu fuarda bir araya gelecekler. OSGBDER Genel Başkanı yaptığı açıklama ile şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almış 2000 in üzerinde OSGB nin olduğunu bildirdi. Cengiz İmeci; Çok kısa sürede hızla büyüyen bir organizasyonda doğru firma seçiminin çok önemli olduğunu, işverenlerin firma tercihlerini yaparken çok iyi sorgulamaları ve  sadece maliyet karşılaştırması yapmamalarını hizmet kalitesini de Devamını Oku …

1 Temmuz 2016 Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başlıyor

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, bu gün (1 Temmuz 2016) itibariyle yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, 50 kişiden az çalışanı bulunan ve “az tehlikeli” sınıfında olan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin tamamının yürürlüğe girdiğini uygulamada herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı belirtti. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlediği basın toplantısında yeni sürecin detaylarını kamuoyu ile paylaşan Soylu yeni uygulama ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 50 kişiden az çalışanı bulunan ve “az tehlikeli” sınıfında olan iş Devamını Oku …

İş Güvenliği Profesyonelleri Bundan Böyle Belgelerini isgkatip Üzerinden Alacaklar

İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmelerine ilişkin; 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 28 nci maddesinde: “İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi MADDE 28/A (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. İşyeri hekimlerinin belgelendirilmelerine ilişkin; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 35/A maddesinde: “İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi MADDE 35/A –(Ek:RG-18/12/2014-29209) (1) İşyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.” hükmü Devamını Oku …

Diğer Sağlık Personeli Belgeleri Hakkında Duyuru

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer sağlık personeli olarak belgelendirilen kişilerin belge geçerlilik sürelerine ilişkin ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde: “Diğer sağlık personelinin durumu GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde; a) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan; 1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar, 2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar, görevlendirilebilirler.” hükmü yer almaktadır. Diğer sağlık Devamını Oku …

OSGB Firmaları Kısa Zamanda Kaderine Terk Edildiler

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 4 üncü yılında sektörü değerlendirdi. 30 Haziran 2012 tarihi Türkiye de çalışma hayatında bir dönüm noktası olmuştu. Devlet, işçi-işveren yani çalışma hayatının tüm tarafları çok umutlanmıştı. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kez İş Güvenliğinin bağımsız bir kanun ile ele alınması İş Güvenliğine verilen önemi anlatıyordu. Yapılacak çalışmalar ile Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının azalacak olmasına, işçilerin insani şartlarda çalışacak olmasına, hatta işçiler iş güvenliği tedbirlerini yetersiz gördüğü işyerlerinde çalışmama hakkını kullanacaklarına ülke olarak çok sevinmiştik. Zaman çok çabuk geçiyor, 6331 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Geçen 4 Devamını Oku …

MYK dan Önemli Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Bakanlığımızın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Devamını Oku …

10 dan Az Çalışanı Bulunan İşyerlerinin Dikkatine

Kamu Kurumları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar (üniversiteler, odalar, sandıklar, bankalar vb.) ile 10 ‘dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine İlişkin Önemli Duyuru 30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince; a-) 01/07/2016 tarihi itibariyle işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunan kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sistemine kayıtlı olmayanların sözleşme veya görevlendirme onaylarını İSG KATİP üzerinden yapmaları mümkün olmadığından, bahse konu veri tabanında gerekli düzenlemeler tamamlanıp internet sitesinden ilan edilinceye Devamını Oku …