COVID-19 MÜCADELESİNDE OSGB’LERE ÖNERİLER

COVID-19 MÜCADELESİNDE OSGB’LERE ÖNERİLER

COVID-19 MÜCADELESİNDE OSGB’LERE ÖNERİLER

OSGB’ler COVID-19 ile mücadelede çalışma dünyasında üzerinde düşen görevi yerine getirmek üzere İş Güvenliği Uzmanları, İş Yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli dahil olmak üzere İSG Profesyonelleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Bugün yaptığı açıklamasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, "Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik" diyerek bizi desteklediğini bildirmiştir. Bu çalışmalar esnasında OSGBDER olarak aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınarak çalışmalara devam edilmesi rica olunur.

 • OSGB’ler tarafından hizmet verilen işletmelerde Acil Durum ilan edilmeli ve her işletmenin kendi iç dinamiklerine uygun pandemi ile mücadele doğrultusunda Acil Durum Eylem Planları hazırlanması sağlanmalıdır.
 • Pandemi dolayısı ile oluşabilecek riskler, risk analizlerinde değerlendirmeli ve risklerin azaltılması için gerekli önlemlere karar verilmelidir.
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından salgın hastalıklar konusundaki bilgilendirmeler eğitimlere dönüştürülerek İSG profesyonelleri tarafından özellikle COVID-19’un bulaşma mekanizması, işyerinde yayılmasını önlemenin yolları ve salgında stresle baş etme yolları konulu eğitimler verilmelidir.
 • Yıllık planlara uygun eğitimlerde toplu eğitimlerden kaçınılması, sosyal mesafe sağlanamıyorsa uzaktan eğitimin tercih edilmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışma alanları gözetimi esnasında sosyal mesafelere dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • İşe giriş ve periyodik muayenelerde işyeri hekimlerimizin gerekli koruma önlemlerini almaları ve 8-10 m2’lik odalar yerine daha büyük odalarda sürekli havalandırılarak kişisel koruyucu donanımları kullanılarak yapılması sağlanmalıdır.
 • Görsel uyarılar olarak yayınlanan posterlerin iş yerlerine işyeri yetkililerince asılması sağlanmalıdır.
 • İşyerinde özellikle Sağlık Bakanlığı onaylı malzemeler ile dezenfeksiyon işlemleri yaptırılması önerilmelidir.
 • İşletmelerin çoğunda giriş esnasında termal kamera veya vücut ısısı ölçen cihazlarla mesai öncesi ve öğlen yemekler sonrası olmak üzere günde iki kez ölçüm işlemleri yapılması önerilmelidir.
 • Çalışma alanlarındaki mesafelerin arttırılarak sosyal mesafe minimum 2 metreye çıkarılmalıdır. Yemekhaneler ve soyunma odaları gibi kalabalık kullanım alanlarına girişler kontrollü ve bulaşmayı engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.
 • İş yerlerine ziyaretçi giriş çıkışları, yurtdışı seyahatleri iptal edilmeli ve sosyal mesafenin korunamayacağı tüm toplu organizasyonlar iptal edilmelidir. Zorunlu ziyaretler olması halinde ziyaretçi defterlerinin dikkatlice tutulması bulaşma zincirinin tespiti konusunda önemlidir.
 • 65 yaş üstü ve risk grubu tüm çalışanlar izin şekilleri işverenle müzakere edilerek izne çıkarılmalıdır.
 • Çalışma doğasına uygun olan işletmelerde kısa çalışmalara geçilmeli ve devlet desteklerinden yararlanılmalıdır.
 • Mümkün olan işletmelerde evden çalışma önerilmeli, mümkün olmayanlarda ise daha az personelin nöbetleşe çalışması sağlanarak bulaşma ihtimali düşürülmelidir.
 • İşletmeye gelen her türlü kargo ve hammaddelerin mümkünse minimum 24 saat özel ayrılmış ve insanla teması olmayan bölgelerde bekletildikten sonra işletmeye alınması sağlanmalıdır.
 • Çalışanların düzenli el yıkaması ve çalışma alanlarına dezenfektan istasyonları yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Gıda teması olan tüm ürünlerin (yemekhane ve çay ocağı benzeri alanlarda kullanılan araç ve gereçler) tek kullanımlık olarak sağlanması önerilmelidir.
 • İşletmede en az bir vakanın tespiti halinde işverene işletmenin en az 14 gün süre ile iş durdurulması ve karantina süreci sonrası hastalık belirtisi göstermeyen çalışanlar ile çalışmaya devam edilmesi bildirilmelidir.
 • Stratejik üretim yapan işletmelerle ilgili kararlar öncesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan görüş alınması sağlıklı karar verilmesi adına önemlidir.

Ülkemiz bu mücadeleden vatansever İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin de desteği ile zafer elde edecektir. Tüm OSGB’ler olarak bu süreçte COVID-19 virüsünün çalışma hayatında yayılmasını engellemek için Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmamızı durduruna kadar sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

OSGBDER Yönetim Kurulu