İSG HİZMETLERİNDE BİR KERE DAHA ERTELEME

İSG HİZMETLERİNDE BİR KERE DAHA ERTELEME

İSG HİZMETLERİNDE BİR KERE DAHA ERTELEME

7252 numaralı 23/7/2020 tarihinde kabul edilen DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ un 10. Maddesine göre 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kanun ile 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işletmelerde ve tüm kamuya ait iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 yılına kadar ertelenmiştir. Aynı zamanda C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıfa, B sınıfı uzmanların işe çok tehlikeli sınıfa hizmet verebilmesi aynı tarihe kadar mümkün kılınmıştır.

6631 no’lu yasanın başlangıcından bu yana hala yürürlüğe girmemiş olması, kanunun neden çıkarıldığının sorgulanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda çalışma alanına göre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımı düzenlemesi, çalışanlar arasında temel haklar düzeyinde eşitsizliklere neden olmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde bir çalıştay düzenlenerek, özellikle itiraz eden taraflarında katılımı ile ortak bir görüş oluşturularak yasanın yürürlüğü konulması çok büyük önem arz etmektedir.