İSG HİZMETLERİNDE KDV ORANI NEDEN 1% OLMALIDIR?

İSG HİZMETLERİNDE KDV ORANI NEDEN 1% OLMALIDIR?

İSG HİZMETLERİNDE KDV ORANI NEDEN 1% OLMALIDIR?

Kampanyamızı imzalayınız: http://chng.it/gvskws4MHn

Anayasamızın birçok maddesini bir arada değerlendirdiğimizde bireyin refah, huzur içinde sağlıklı ve güvenli yaşam içinde olması devletimizin asli görevlerinden olduğu gibi, aile kuran bireylerin sahip olduğu çocuklarında aileleri ile birlikte sağlıklı ve güvenli yaşaması devletin asli görevlerindendir.

Devletimiz iş dünyasındaki tüm vatandaşlarının temel yaşam hakkını korumak amacıyla 20/6/2012 tarihinde 6331 no’lu  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU meclisimizce kabul ederek ilk defa müstakil bir yasa ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tutumunu ortaya koymuştur. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi için teşviklerle işverenlere destek olan devletimiz konuya verdiği önemi göstermiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yetkilendirildikleri adreste yalnızca bakanlığın belirlediği konularda hizmet vermektedirler. Bu hizmetlerin başında İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme gelmektedir. Oluşan hizmete istinaden İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme bedelleri ile ilgili %18, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmesi için sağlık hizmetleri olarak değerlendirildiğinden dolayı  %8 KDV ile fatura kesilmektedir. Bu katma değer vergileri ise Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen listelere göre uygulanmaktadır. Güncel KDV oranlarına baktığımıza 1 sayılı listeye göre temel besin maddelerinin, net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı ve cenaze hizmetleri %1 KDV oranına tabi tutulmaktadır.

İnsanın temel ihtiyaçları olarak görülen beslenme, barınma ve ölüm hizmetlerinde kdv %1 uygulanırken, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek yani vatandaşı hayatta tutmak için yapılan hizmetlerde KDV oranının %8 ve %18 olarak uygulanması büyük bir çelişkidir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini alan işverenlere bunun anayasanın temelini oluşturan yaşam hakkına dayandırıldığının gösterilmesi ve yasaya uyum sağlayamayan işletmelerin sisteme sokulabilmesi için konu çok önemlidir.

Aynı zamanda ortak sağlık güvenlik birimleri açısından incelendiğinde, bir çok ortak sağlık güvenlik biriminin temel vergilerini ödemekte zorluk çektiği ve geciktirdiği gibi  vergilerini zamanında ödeyen firmaların maaş ödemelerini yapmakta zorlandığı bilinmektedir. Bu yüzden hizmet sağlayıcıları açısından bakıldığında KDV  indirimine gidilmesi, vergilerin ve maaşların zamanında ödenmesi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin daha mutlu ve huzurlu çalışması sektöre büyük fayda sağlayacaktır.

Tüm çalışan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışması ve akşam evlatlarının yanına dönebilmesi toplum huzur ve refahı için çok önemlidir.

Bu yüzden OSGBDER olarak talebimiz, İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Bedelleri’nde KDV uygulamasının %1 olarak düzenlenmesidir.