KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA

İşyerlerinde bilim ve teknolojinin el verdiği tüm toplu tedbirler ve tecrit önlemleri alınmasına rağmen önlenemeyen risklere karşı Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı iş sağlığı ve güvenliği sektöründe çalışanları korumak için çok büyük önem arz etmektedir.

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın yayınlamış olduğu Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımları aşağıdaki gibi tanımlamıştır;

1) Kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş donanımı,

2) Koruma işlevi için gerekli olan,  (1) numaralı alt bentte belirtilen donanıma ait değiştirilebilir parçaları,

3) (1) numaralı alt bentte belirtilen donanımlara ait, kişilerce giyilmeyen veya tutulmayan, donanımı bir dış cihaza veya uygun bir ankraj noktasına bağlamak amacıyla tasarlanmış, bir yapıya kalıcı olarak bağlanmayan ve kullanım öncesinde sabitlenmesine gerek duyulmayan bağlantı sistemlerini tanımlamaktadır.

 

Konuyu gündeme taşımamızın sebebi şu anda yönetmelikte bahsedildiği üzere belli EN kalite standardına uymayan ve CE belgesi (“CE” işareti: İmalatçı tarafından kişisel koruyucu donanımın “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti) olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi ve satışının yapılmasıdır. Sonuç olarak koruyucu kullanarak korunduğunu zanneden, oysaki korunamayan çalışanlara ve işveren tarafından boşa ödenen ücretlere neden olmaktadır.

İşverenlere ve vatandaşlara önerimiz, gerek piyasada gerekse sosyal medya üzerinden satılan ürünlerin ilgili yönetmeliğe uygunluğu olmaması halinde ürünlere itibar etmemeleri ve satın almamalarıdır.

Benzer şekilde Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri ile ilgili tavsiye niteliğindeki önerimiz CE EN 166 Yüz Koruyucu siperlik ve CE EN 149 FFP2 veya FFP3 maskelerin kullanımıdır. Cerrahi maskelerin kullanımı maksimum 3-8 saat arası olmalıdır. Maskeler hastalık taşıma ihtimaline karşı tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.

 

Konu ile ilgili yönetmeliğe linki tıklayarak ulaşabilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-5.htm