OSGBDER Halk Sağlığı Genel Müdür Doç. Dr. Fatih KARA ziyareti

OSGBDER Halk Sağlığı Genel Müdür Doç. Dr. Fatih KARA ziyareti

OSGBDER Halk Sağlığı Genel Müdür Doç. Dr. Fatih KARA ziyareti

OSGBDER olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih KARA ziyaret edilmiştir. OSGB'lere verilen basit laboratuvar yetkisine istinaden bazı il sağlık müdürlüklerince OSGB'lere gönderilen röntgen kullanımının yasaklanması ile ilgili konu istişare edilmiştir.