PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TARTIŞILDI.

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TARTIŞILDI.

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TARTIŞILDI.

29.04.2020 tarihinde 16:00 saatinde pandemi süresince İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ile her konuda iletişim içinde olan OSGBDER pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda sektörü bilgilendirmek adına online seminer düzenlenmiştir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT,  OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İMECİ, OSGBDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdinç SAKA'nın konuşma yapacağız seminerimiz moderatörlüğünü OSGBDER Teşkilatanma Komisyonu Başkanı Yusuf ÇELİK tarafından yapılmıştır.

 

İş Yeri Hekimi Dr. Erdinç SAKA pandemi hakkında bilgilendirma yaparak, çalışma hayatında alınması gerekli önlemleri anlatmıştır. İşyeri hekimlerinin işletmelerde tespit edilen COVID hastaları ve risk grubu çalışanlara 14 günlük rapor yazma yetkisinin verilmesini talep etmiştir. COVID hastası olan çalışanların işyerlerine resmi kurumlarca bildirilmesi sağlanabilir mi? Hastalık sonrası işe dönüş muayenelerinde işyeri hekimlerinin çalışanları işe başlatma süreci nasıl olacaktır? sorularını Burhanettin Bey'e sormuştur.

 

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İMECİ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk defa bu süreçte OSGB lerin yanında olmasının ve rehberlik etmesinin tüm ortak sağlık güvenlik birimlerini mutlu ettiğini söyledi. Pandemi sürecinde OSGB Hizmetlerinin devamlılığının iş hayatında salgının önüne geçilmesindeki önemi ve OSGB’lerin pandemi sürecindeki önemini ifade etmiştir. Kısa çalışma uygulaması ve ücretsiz izin uygulamasının OSGB lerde uygulanması hakkında bilgi vermiştir. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine OSGBDER in davet edilmesini talep etmiştir.

 

Aşağıdaki sorular İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT'a sorulmuştur;

 

  1. 518 nolu tebliğin 3. Madde 3. Fıkrasına göre mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır. OSGB’LER bir çok farklı NACE kodunda olduğu için hepsi mücbir sebep kapsamına alınmazken bir kısmı alınmıştır, bu konuda müşteri portföyünün büyük bir kısmı mücbir sebep kapsamına alınan tüm OSGB’lerin MUCBİR sebep kapsamına alınması gerekmez mi?
  2. 1 Temmuz 2020 yılına kadar C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet verebilmesi mümkündür. OSGBDER olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin önemini de göstermesi açısından daha fazla erteleme olmamasından yanayız. Bu süreçle ilgili bir erteleme durumu var mıdır? OSGB’lerin sürece hazır olması için neler yapmasını önerirsiniz?
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Döner Sermaye İşletmesi, Ankara Kurumlar Vergi Mükellefleri arasında 2019 yılında ilk 10 mükellef arasına girmeyi başardı. 2020 yılında Unvan değişikliği, kayıp belge ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 590 TL olarak belirlenmiştir. Vize ücreti 6.490,00 TL olarak belirlenmiştir. İlk başvuru ve adres değişikliği ücreti 25.960,00 TL olarak belirlenmiştir. OSGB’ler keyfi olmayan taşınma konusunda adres değişikliği ücretlerine takıldığı için istedikleri lokasyonlarda çalışma yapamamakta ve mal sahipleri tarafından yüksek zamlara maruz kalmaktadırlar. Konu ile ilgili adres değişikliği ücretlerinin vize ücreti ile aynı olması mümkün müdür?
  4. OSGBDER olarak SGK ödemelerini düzenli olarak yapmayan OSGB’lerin yeni atama yetkililerinin her çeyrekte durdurulması sağlanmalıdır. Sektöre faydası olacağını düşündüğümüz bu uygulamanın İSGGM tarafından sağlanması mümkün müdür?

Programının tamamını internet üzerinden izlemek için linki tıklayınız: https://youtu.be/l_tB22iUy_4